ERL sol·licita permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació pel web, en compliment amb el RD 13/2012.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús. Més informació

Accepto

ESCOLA RAMON LLULL pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari . Gràcies a les cookies, resulta possible que Salamandra Web reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació . Per utilitzar la Web, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per ESCOLA RAMON LLULL, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.

Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Web poden ser servides per l’ESCOLA RAMON LLULL , en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte d'ESCOLA RAMON LLULL (com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, l'Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d' instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" (o la unitat de disc corresponent "/Windows/cookies" ) per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

La nostra proposta educativa té com a objectius prioritaris:

APRENDRE A APRENDRE

Treballar a partir de l’aprenentatge significatiu i l’assoliment de competències bàsiques. No fem servir llibre de text a Infantil i Primària.

EDUCAT 2.0

Adaptar-nos a les noves tecnologies. A partir de sisè de Primària cada alumne té el seu ordinador. Sense deixar d’utilitzar el llapis i paper la part principal de treball es fa amb l’ordinador. Els llibres de text de l’ESO són digitals.

UTILITZAR L’ANGLÈS COM A LLENGUA D’ÚS

S’utilitzarà la llengua anglesa a les classes de psicomotricitat i informàtica a infantil i a les classes d’informàtica de tota la primària. A banda de l’ús de la llengua en situacions d’aprenentatge d’aquesta. Tenim dues complementàries en anglès. Participem en projectes internacionals on ens interrelacionem amb alumnes de tot el món fent servir l’anglès com a llengua vehicular.

FER ÚS DEL PROTOCOL DE REFLEXIÓ

Utilitzar el protocol de reflexió amb l’objectiu que l’alumne pugui fer una reflexió del conflicte del qual ha format part i trobar-ne la manera de resoldre’l. S’evitarà el càstig pel càstig. A ESO tenim un equip de mediació on els alumnes entre ells es gestionen els conflictes.

ESCOLA SOLIDÀRIA

La solidaritat com a valor referent en l’educació dels nostres alumnes. També tenim un projecte de cooperació internacional (ajuda a Gàmbia).

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Volem conscienciar al nostre alumnat de la importància de respectar el medi ambient i ser més sostenibles. Treballem a partir de l’anàlisi de diferents situacions i duen a terme accions a l’escola per ser més sostenibles i respectar el medi ambient. També estem en el camí de fer una escola més verda. Estem dins del grup d’Escoles + Sostenibles de l’ajuntament de Barcelona.

 

OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PROJECTE DIRECCIÓ 2016-2020

 • Aprendre a aprendre. Treballar a partir de l’aprenentatge significatiu i assolir les competències bàsiques que ens marca el currículum.
 • Garantir que els alumnes treballin projectes interdisciplinaris garantint les intel·ligències múltiples i donar espais perquè siguin creatius.
 • Fomentar estratègies per desenvolupar la part més creativa dels nostres alumnes.
 • Aconseguir que els alumnes siguin la part més activa del model d’aprenentatge. Donar eines en el treball cooperatiu i aprendre a partir de les seves inquietuds i entorn més proper (ABP i aprenentatge servei).
 • Utilitzar les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge.
 • Utilitzar l’anglès com a llengua d’ús.
 • Formar part del programa Erasmus + per reforçar l’anglès com a llengua d’ús I assolir coneixements i viure experiències que ens ajudin a millorar el nostre model d’escola.
 • Ser conscients de la importància del respecte al medi ambient.
 • Aconseguir ser una escola més verda.
 • Ser solidaris. Experimentar que tots els éssers humans, més enllà de les legítimes diferències que ens separen, formem part d’un Tot més gran que les nostres particularitats.

 

Proposta educativa

L'ESCOLA QUE VOL APRENDRE I NO S'ATURA

Projecte de gestió integrat de 3 a 16 anys basat en: 

  • El creixement personal de l’alumne: valors, autonomia, presa de decisions,…

  • La inquietud per la recerca.

  • L’ús de les llengües estrangeres.

  • El seguiment en els canvis d’etapa.

  • L’acció tutorial : orientació professional i psicològica. 

L'EDUCACIÓ INTEGRAL

Formem als nostres alumnes personal i intel·lectualment implicant-los en el propi aprenentatge, mitjançant: 

  • Aprendre a ser: L’autonomia, la responsabilitat, i el criteri en les tasques diàries de l’escola. 

  • Aprendre a viure junts: El saber resoldre conflictes amb actituds de tolerància i respecte. El saber compartir amb els grans i els petits. 

  • Aprendre a fer: El treball en equip i cooperatiu per a resoldre situacions difícils. 

  • Aprendre a conèixer: La curiositat, l’interès i les eines per l’elaboració dels projectes.

LA METODOLOGIA 

  • L’aprenentatge actiu: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge.

  • Aprenentatge significatiu i competencial.

  • La motivació: aprenentatge progressiu des dels coneixements inicials de l’alumne.

  • El treball cooperatiu: aprenentatge entre iguals.

  • L’atenció a la diversitat: formació personalitzada atenent els diferents ritmes d’aprenentatge.

  • El professorat: l’animador de l’aprenentatge que vetlla pel progrés qualitatiu de l’alumne.

  • El mètode avaluatiu: avaluació contínua, integradora i global.

  • Escola Educat 2.0, treballar aprofitant les noves tecnologies.

 RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

  • Entrevista inicial: per alumnes nous.

  • Reunió de curs: informació sobre aspectes generals del curs.

  • Entrevista individual: per parlar de l’alumne.

  • Preavaluacions: per ajudar a l’alumne a redefinir el seu procés d’aprenentatge.

  • Informes trimestrals: per a informar de l’evolució de l’alumne.

  • Presència de les famílies a través de voluntariat.

 ACTIVITATS CULTURALS 

  • Sortides: Per a complementar l’aprenentatge d’aula.

  • Colònies: Estades de 3 i 4 dies de convivència des de P3.

  • Festes i tradicions: celebració de les festes del món que ens envolta.

  • Viatje de fi d'estudis de quart d'ESO.

 

Cap a on volem anar?

Els problemes que ens porten a la transformació del nou canvi metodològic

Les noves metodologies educatives ens estan ensenyant un nou camí metodològic d’ ensenyament i una altra visió d’aprenentatge per part dels nostres alumnes. No molt lluny del que seguim però amb situacions a les quals hem de donar cabuda. Cal fer una aposta més ferma per acostar-nos encara més a les noves metodologies. Tenim “l’1x1” amb els grans, però hem d’anar donant més presència de treball digital a l’aula amb recursos tecnològics i una bona programació transversal dels continguts TIC que es treballi des de totes les àrees.

El plantejament de l'ús de les intel·ligències múltiples ja fa una anys que ha agafat molta força en el món de l’ensenyament. Creiem que cadascun dels nostres alumnes han de potenciar-les al màxim tot i que han de saber quines són aquelles on es desenvolupen millor. Creiem fermament que tot els infants, nens/es i nois/es tenen un major grau de desenvolupament d'algunes d'elles i conèixer-ho reforça la seva autoestima i els dóna recursos per enfrontar-se a situacions potencialment dificultoses. Treballarem els projectes interdisciplinaris des de les múltiples, programant de manera que s'assoleixi el màxim equilibri possible entre totes les intel·ligències.

Darrerament percebem que els nostres alumnes tenen cada cop més inquietuds, més ganes de participar en la dinàmica escolar i sobretot més necessitat de ser escoltats. Per aquest motiu des del curs 2014-2015 hem creat l’assemblea d’escola, on es reuneixen els delegats de cada grups classe, de P5 a 4t d’ESO. En aquesta assemblea es parla i es decideix sobre aspectes generals d’escola. Estem en una bona dinàmica, ens cal mantenir aquestes assemblees i qui sap si hem d’anar més enllà… unes assembles de mestres, alumnes i famílies és una possibilitat...

La interdisciplinarietat ens acosta a un aprenentatge molt més global. Des de l’escola hem de garantir espais de treball interdisciplinaris, utilitzant noves metodologies com: treballar per projectes, racons experimentals, les ABP (aprenentatge basat en propostes), l'APS (aprenentatge servei) i els projectes interdisciplinars a partir de les intel·ligències múltiples. Tot això partint de la base del treball cooperatiu. Estem en un bon inici d’aquests mètodes de treball, que a partir del curs 2015-2016 agafaran una presència més marcada en la seva presència fixa en l’horari escolar. Cal fer un nou horari menys compartimentat per àrees i amb franges de treball interdisciplinar.

La sostenibilitat i el respecte al medi ambient sempre l’hem tingut present. Hem fet accions, però cal ser més precís. Un camí que hem de fer a partir d’experiències i accions fetes a l’escola. El treball per a millorar el medi ambient i la sostenibilitat aporta un conjunt de valors que no només et permet millorar l’entorn, també influeix en el benestar personal i el sentiment d’ajudar a la generació actual i generacions posteriors. Som una escola petita i de ciutat. Però ens hem de plantejar que també podem aconseguir una escola més verda. Hem de treballar per donar espais verds a la nostra escola. Possibilitats? Hi ha moltes, com ara els horts verticals.